Uw nieuwe technologie realiseren?

U heeft dat baanbrekende idee voor die nieuwe duurzame technologie. Nu moet het van een stuk papier naar een werkende installatie. Wij van C4S zijn eveneens ondernemers en hebben de hoogwaardige technische kennis en de financiële slagkracht die uw droom werkelijkheid maken.

De aanpak

U bent een grote onderneming of kennisinstelling met een innovatie?

U bent een grote onderneming of kennisinstelling die een levensvatbare innovatie heeft ontwikkeld. Nu is het tijd om de geïnvesteerde gelden en kennis te gaan valoriseren. Maar het naar de markt brengen van uw proof-of-concept vereist aanvullende kwaliteiten op het gebied van financiering, partner search en launching customers. Wij zijn uw ideale business creation partner.

De aanpak

Neem contact met mij op

Twitter livestream